Wybierz stronę

“Powiedz mi, co Cię boli, powiem Ci, dlaczego” – Michel Odoul (fragment książki)

“Powiedz mi, co Cię boli, powiem Ci, dlaczego” – Michel Odoul (fragment książki)

O książce

Według medycyny wschodniej, u podstaw każdej choroby leżą zaburzenia energetyczne. Świadczą one o przeszkodach w naszej samorealizacji. W „Powiedz mi, co cię boli, powiem ci dlaczego” Michel Odoul, wprowadza nas w podstawy filozofii i medycyny Wschodu i tworzy swego rodzaju symboliczną mapę naszego ciała, wpisaną w holistyczną wizję świata i człowieka. Dostarcza nam tym sposobem narzędzie do lepszego zrozumienia płynących z naszego ciała komunikatów.

Książka ta pozwoli nam zrozumieć głębszy sens tego, co nam się przydarza, popatrzeć inaczej na swoje życie i wziąć za nie odpowiedzialność, nie czując się ani winnym, ani ofiarą. Bowiem, jak mówi Dalajlama, nie ma ludzi urodzonych pod złą gwiazdą, są tylko ludzie nieumiejący odczytywać nieba. W oparciu o swe wieloletnie doświadczenie terapeuty, Michel Odoul przekazuje nam w tej książce oryginalne spojrzenie na związek ciała, umysłu i duszy, a jednocześnie uczy nas zaufania do życia.

O Autorze

Michel Odoul – jest nauczycielem i terapeutą, łączącym techniki uzdrawiania inspirowane medycyną Wschodu z psychologią zachodnią, zwłaszcza jungowską. Absolwent prestiżowej Wyższej Szkoły Handlowej (HEC) w Paryżu, porzucił karierę w biznesie, aby zgłębiać tajniki shiatsu i tradycyjnej medycyny chińskiej. W połowie lat 90-tych XX w. założył w Paryżu Francuski Instytut Shiatsu, pierwszą we Francji szkołę, która stała się europejskim wzorcem profesjonalnego kształcenia terapeutów shiatsu. Autor licznych książek z zakresu psychoenergetyki, przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków.

Aby lepiej poznać Autora polecamy wywiad z Ana Sandrea (włącz polskie napisy): https://www.youtube.com/watch?v=xwCP_Hb5Vjk

Wywiad Deborah Donnier (włącz polskie napisy): https://www.youtube.com/watch?v=sh_Fqiknox0

Książkę można kupić na stronie wydawcy.

Powiedz mi, co cię boli, powiem ci dlaczego

Powiedz mi, co cię boli, powiem ci dlaczego

“Powiedz mi, co Cię boli Powiem Ci, dlaczego” – Michel Odoul (fragment książki)

 

Naszemu Wewnętrznemu Mistrzowi, który potrafi nas tak
pięknie natchnąć, gdy tylko pozwalamy życiu żyć i oddychać w nas…

Przedmowa

Według medycyny zachodniej dany zestaw genów predysponuje do określonej choroby. Ta predyspozycja może być wrodzona (układ HLA) lub nabyta (mutacja chromosomowa). Z kolei zgodnie z kulturą Wschodu choroba świadczy o przeszkodzie w realizacji Drogi Życia. Świadomość, poprzez zaburzenia energetyczne będące przyczyną chorób, wskazuje na ograniczenia na drodze do osiągnięcia pełni rozwoju. Te dwie wizje nie są tak zupełnie niemożliwe do pogodzenia, zwłaszcza, gdy wiemy, że u myszy poddanych działaniu silnego stresu mogą powstać zmiany chromosomowe. To dlatego właśnie przy takim samym zestawie genów u jednego osobnika rozwinie się choroba, podczas gdy drugi pozostanie w dobrym zdrowiu. Zamiast angażować się w złożone i obarczone ryzykiem manipulacje genetyczne, wydaje się, że dla odzyskania zdrowia byłoby prościej, logiczniej i taniej (co ważne przy obecnych ograniczeniach budżetowych) zrozumieć mechanizmy psychoenergetyczne, które są podwaliną choroby. Z tego tytułu książka Michela Odoula stanowi doskonały, praktyczny podręcznik dla wszystkich tych, którzy szukają klucza do odczytania języka ciała. Przy tej lekturze być może nauczymy się postrzegać chorobę nie jak dzieło przypadku czy fatum, ale jako przesłanie naszej świadomości, naszego wewnętrznego bytu, naszego Wewnętrznego Mistrza. Może będziemy zdolni odkryć za daną dolegliwością swego rodzaju „twórczą chorobę”, tzn. narzędzie umożliwiające nam czynienie postępów w naszym rozwoju. Odsłaniając przed nami w sposób jasny i prosty mechanizmy psychoenergetyczne, które rządzą organizacją makrokosmosu

Przedmowa i mikrokosmosu według podejścia taoistycznego, autor jest naszym przewodnikiem w odkrywaniu znaczenia symptomu w zależności od jego lokalizacji. Dzieli się z nami owocami swego doświadczenia, zwłaszcza w delikatnej kwestii lateralizacji symptomów. Ten problem, rzadko poruszany albo gmatwany sprzecznymi konkluzjami, był dla mnie przez wiele lat ciągłym znakiem zapytania. Odpowiedź, jaką niesie niniejsza książka, rozjaśniła moje podejście do choroby z poziomu pacjenta, ale może być również cennym przewodnikiem dla terapeutów. Wydaje się być ponadto tym bardziej słuszna, że zgodna z tradycją zachodnią, jak to wykazała na przykład Annick de Souzenelle.1 Taka postawa wobec schorzenia ma jednak mimo wszystko pewną cenę – cenę naszego dojrzewania do odpowiedzialności i wolności. To dzięki niej życie nabiera w pełni sensu, pod warunkiem, że przestaniemy chować się za wszechmogącym obrazem lekarza jako „zbawcy-uzdrowiciela”. Niniejsza książka może być też pomocna dla lekarzy, którzy chcieliby wznieść swą świadomość ponad mechanistyczne podejście do człowieka, aby pomóc każdej osobie w zrozumieniu i realizacji jej drogi. A ponieważ nadrzędnym wyzwaniem XXI wieku jest pogodzenie przeciwieństw, być może wolno nam marzyć, iż pewnego dnia medycyna alopatyczna, homeopatia, akupunktura, terapia psychosomatyczna i medycyna wschodnia (lub przynajmniej zasady filozoficzne leżące u jej podstaw) będą harmonijnie współżyły.

Doktor Thierry Médynski Doktor Thierry Médynski, lekarz homeopata i psychosomatyk, jest również współautorem książki Psychanalyse et ordre mondial, opublikowanej przez wydawnictwo Montorgueil.

Ostrzeżenie
Wszystkie przypadki przytaczane w niniejszej książce są prawdziwe. Jednakże w trosce o zachowanie anonimowości pacjentów występują tu oni tylko pod przypadkowo dobranymi imionami. Wszelka zbieżność z osobą o tym samym imieniu i w tej samej sytuacji jest z pewnością znakiem słuszności tez w tej książce zawartych, ale w żadnym razie nie znaczy, że chodzi o tę właśnie osobę.

„Żaden człowiek nie zdoła nam odkryć nic ponad to, co już w nas żyje, na wpół uśpione w brzasku naszego poznania” 2.

Wstęp

„Żyjemy w nowoczesnej epoce” – mówił dziennikarz radiowy już w latach 70-tych ubiegłego wieku. Żyjemy w epoce, w której środki komunikacji nigdy wcześniej nie były tak rozwinięte, tak potężne i „wydajne”. Obraz współczesnego człowieka to dynamiczny manager otoczony telefonami, smartfonami, laptopami, tabletami – symbolami jego mocy komunikowania się z całym światem i w każdej chwili. Jednakże ten obraz nie jest aż tak idealny, na jaki wygląda. Komunikacja bowiem jest zbyt często pusta i służy jedynie podtrzymaniu swej własnej iluzji. Wszystkie te gadżety okazują się być tylko protezami, „naroślami”, mającymi skompensować naszą niezdolność do bycia i do prawdziwego porozumienia. Pozwalają nam one oszukiwać się za każdym razem jeszcze bardziej lub zagłuszać lęk wobec innych ludzi. Wystarczy popatrzeć na ogromny sukces SMS-ów lub e-maili, aby się o tym przekonać. Nasz obecny styl życia, wszechobecność i potęga mediów, pułapka materializmu i konsumpcjonizmu, stałe przyspieszenie naszej codzienności przywiodły nas do stanu, w którym mylimy życie i doczesność, życie i zabieganie, życie i rozgorączkowanie. Odbywa się to za naszym cichym przyzwoleniem, a wręcz na własną prośbę. Ciągle więcej, ciągle szybciej, tylko po co? Ażeby obudzić się pewnego dnia, nieistotne w jakim wieku, chorym lub przygnębionym, ze smutną konstatacją, że minęliśmy się z samym sobą, z własnym życiem? Nasze społeczeństwo, wychowanie oraz pewne wygodnictwo pchają nas głównie ku zaspokojeniu naszych pragnień. Uczymy się więc zarządzać, kontrolować, dominować, posiadać lub komunikować. Ta ciągła gonitwa oddala nas z każdym dniem coraz bardziej od nas samych i ogałaca z naszej własnej substancji. Jedynie śmierć lub choroba sprowadzają nas, siłą konieczności, przed nas samych. Cóż to za człowiek, którego ze smutkiem odkrywamy wówczas w lustrze? Co znaczy to bolące ciało? Kim jest stworzenie, prawie nieznane, leżące w tym łóżku? A przecież jest to właśnie nasz pierwszy i jedyny, prawdziwy rozmówca. Ten, z którym nigdy nie mieliśmy czasu rozmawiać ani go prawdziwie poznać, czyli my sami! Odkrycie to staje się wówczas tak nieznośne, że prosimy lekarza, aby przepisał nam coś na uciszenie cierpień, które przecież nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Szkoda, że nie wiemy, iż te dolegliwości są tak naprawdę tylko desperackim krzykiem, jaki wysyła nam życie i nasze ciało. Są to sygnały alarmowe, świadkowie naszych zakłóceń równowagi. Nie jesteśmy jednak w stanie ich usłyszeć, a tym bardziej ich zrozumieć. Celem niniejszej książki jest wypełnić ten brak poprzez ponowne otwarcie naszych uszu. Umiejscowimy człowieka w jego środowisku i spojrzymy na niego globalnie. Będziemy analizować przyczyny i zasady funkcjonowania tej nadzwyczajnej gry, jaką jest życie. Nauczymy się w końcu rozpoznawać i rozumieć nasze bóle, napięcia i cierpienia, aby móc potwierdzić odbiór wiadomości i zrobić, co należy dla wprowadzenia zmian. Po wielu latach praktykowania technik energetycznych, a zwłaszcza Shiatsu, mogłem stwierdzić, w jakim stopniu ciało każdego z nas mówi nam (a nawet krzyczy) o tym, na co cierpimy naprawdę w głębi nas samych. Nasza psyche, nasza dusza przemawiają do nas, informując nas ciągle o tym, co jest nie tak. Ale my nie słuchamy i nie słyszymy. Dlaczego?

Powody naszej „głuchoty” są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze nie jesteśmy zdolni lub też nie mamy ochoty słuchać słanych do nas „naturalnych” wiadomości (sny, przeczucia, wrażenia fizyczne, etc.). Muszą one stać się zatem coraz silniejsze (choroby, wypadki, konflikty, śmierć, etc.), aby być dla nas słyszalnymi lub by nas zmusić siłą do zatrzymania się. Po drugie, ból stanowi nieodłączną część naszego życia, ale w większości przypadków nie potrafimy odczytać jego znaczenia, skupiając się jedynie na tym, jak się go pozbyć. Może on wówczas służyć jedynie do chwilowego zatrzymania niewłaściwego procesu, ale nie do jego zrozumienia i radykalnej zmiany. Nikt nas w rzeczy samej nie nauczył, jak to wszystko tłumaczyć. Nasza fragmentaryczna nauka odseparowała ciało od ducha. Rozczłonkowuje je i analizuje jak maszynę, a nasi medycy to w większości doskonali mechanicy. Jesteśmy jak marynarze, którzy dostają wiadomości w alfabecie Morse`a, tylko, że wcześniej nigdy się go nie nauczyli. Ciągłe pikanie staje się w końcu nieprzyjemne i irytujące. Wzywają wówczas mechanika pokładowego, aby zablokował system albo, co gorsza, przeciął kable, żeby to w końcu uciszyć i mieć święty spokój. Tyle, że to pikanie ostrzegało, że jest wyrwa w kadłubie i że statek tonie. W niniejszej książce nauczymy się zatem odkodowywać ten język oraz spróbujemy go zrozumieć. Orzekanie, że skoro boli nas w danym miejscu, to oznacza właśnie to, byłoby uprawianiem symptomatyki uproszczonej. Myślę, iż ważne jest również wyjaśnić, dlaczego to funkcjonuje w ten właśnie sposób. Stąd też książka ta zbudowana jest z trzech osobnych części. W pierwszej zaproponuję globalne, filozoficzne podejście do człowieka i jego egzystencji, potraktowanych jako spójna całość. Będziemy mogli wówczas lepiej zrozumieć połączenia psyche, duszy, psychiki świadomej i nieświadomej z ciałem fizycznym. Odkryjemy wtedy, że związki pomiędzy ciałem a duszą nie są ani magiczne, ani ezoteryczne, a są jedynie czystym, biologicznym przekładem naszych stanów psychicznych. W drugiej części książki oprę się na kodyfikacji energii według TMC (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) i umieszczę człowieka w jego środowisku energetycznym, omawiając Yin, Yang i meridiany znane akupunkturze. Dzięki tym ostatnim zobaczymy, w jaki sposób objawy są w nas ze sobą połączone. W trzeciej i ostatniej części dokonam „inspekcji” ludzkiego organizmu. Wyjaśnię w prosty sposób rolę każdego organu i każdej części naszego ciała. Pokażę, na końcu, jakie skutki wywoływane są przez jakie „przyczyny”, tzn. przedstawię symbolikę komunikatów ciała.

 

Przypisy:

1 Annick de Souzenelle – ur. w 1928r. francuska psychoterapeutka i pisarka. Kilkadziesiąt lat swego życia poświęciła drodze duchowej, inspirowanej wiarą chrześcijańską, najpierw katolicką, później prawosławną, otwartą zarówno na inne tradycje duchowe, jak i analizę jungowską (przyp. tłum.)

2 Khalil Gibran „Prorok”, przekład Wandy Dynowskiej, Cedr i Orzeł, 1954

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa ………………………………  5

Ostrzeżenie ………………………………  7

WSTĘP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

CZĘŚĆ PIERWSZA  ……………………… 15 

Kilka danych filozoficznych. O co chodzi w życiowej grze?  ………………. 15

Proces inkarnacji ……………………… 16

Droga Życia albo Osobista Legenda ………… 17

Niebo Wcześniejsze i Niebo Późniejsze  ……… 20

Niebo Późniejsze (Pourodzeniowe) …………. 25

Świadomość i Nie-Świadomość  …………… 29

Nie-Świadomość ……………………… 29

Świadomość: zagęszczanie i uwalnianie energii …. 34

Objawy fizjologiczne …………………… 46

Napięcia fizyczne i psychiczne …………….. 47

Urazy tułowia i kończyn  ………………… 48

Choroby organiczne i psychiczne  ………….. 51

Czynności omyłkowe  ………………….. 53

Efekt lustra  …………………………. 55

 

CZĘŚĆ DRUGA  ………………………… 61


Jak to się dzieje? W jaki sposób wszystko się w nas łączy?  ……….. 61
 

Koncepcja „Człowieka między Niebem a Ziemią” .. 61

Energie Yin i Yang w człowieku  …………… 61 

Jak funkcjonują, kształtują się i równoważą  w nas różne rodzaje energii ………………  73

W jaki sposób energia w nas krąży (meridiany)  ..  77

Repartycja Yin/Yang w naszym ciele…………..  83

Dół i góra …………………………..  83

Strona prawa i lewa…………………….  84

W głębi i na wierzchu…………………..  85
Co łączy wszystko w nas?  (Meridiany i Pięć Przemian)………………  86

Przemiana Metalu …………………..  86

Przemiana Ziemi ……………………  89

Przemiana Ognia ……………………  91

Przemiana Wody ……………………  95

Przemiana Drzewa…………………..  98

 

CZĘŚĆ TRZECIA……………………….. 103

Symbolika informacji płynących z ciała………… 103

O roli każdego organu lub części ciała ………. 103

Do czego służą poszczególne części ciała?…….. 108

Szkielet i kręgosłup……………………. 110

Dolegliwości układu kostnego i kręgosłupa……… 114

Kończyny dolne………………………. 117

Staw biodrowy …………………….. 119

Kolano ………………………….. 122

Staw skokowy……………………… 125

Stopa …………………………… 127

Palce stóp ………………………… 129

Udo, kość udowa……………………. 132

Łydka, kość piszczelowa i strzałkowa……… 135

Kończyny górne ……………………… 138

Staw barkowy……………………… 140

Łokieć…………………………… 142
Nadgarstek ……………………….. 143

Dłoń……………………………. 146

Palce rąk…………………………. 149

Ramię (biceps i kość ramienia)………….. 152

Przedramię, kość łokciowa, kość promieniowa… 154

Kark ……………………………. 155

Tułów…………………………… 158

Do czego służą nam poszczególne narządy? …….. 159

Układ pokarmowy…………………….. 159

Żołądek …………………………. 161

Śledziona i trzustka …………………. 162

Wątroba …………………………. 164

Pęcherzyk żółciowy …………………. 166

Jelito cienkie………………………. 167

Jelito grube……………………….. 168

Układ oddechowy …………………….. 169

Płuca……………………………. 170

Skóra …………………………… 174

Układ moczowy………………………. 177

Nerki …………………………… 178

Pęcherz moczowy…………………… 179

Układ krwionośny…………………….. 180

Serce……………………………. 181

Układ żylny ………………………. 183

Układ tętniczy …………………….. 183

Układ nerwowy………………………. 185

Ośrodkowy układ nerwowy ……………. 185

Mózg …………………………… 186

Rdzeń kręgowy…………………….. 189 Nerwy…………………………… 190

Autonomiczny układ nerwowy  …………. 191

Układ rozrodczy ……………………… 192
Pozostałe części ciała i schorzenia szczególne….. 195

Twarz i jej dolegliwości……………….. 195

Oczy i ich dolegliwości……………….. 195

Uszy i ich schorzenia ………………… 198

Jama ustna i jej schorzenia …………….. 198

Nos i jego dolegliwości……………….. 200

Gardło i jego dolegliwości …………….. 201

Alergie ………………………….. 202

Stany zapalne i gorączka………………. 203

Choroby autoimmunologiczne………….. 204

Zawroty głowy …………………….. 204

Spazmofilia……………………….. 205

Torbiele i guzki…………………….. 205

Nadwaga lub przybieranie na wadze………. 206

Bulimia………………………….. 207

Anoreksja ………………………… 207

Lumbago ………………………… 208

Rwa kulszowa……………………… 208

Bóle głowy i migreny ………………… 209

Włosy…………………………… 210

Rak, guzy nowotworowe………………. 210

Niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa …. 212

ZAKOŃCZENIE ……………………. 217

O autorze

1 komentarz

  1. GABriela

    Dziękuję za polecenie tej książki. Będę musiała ją przeczytać. Staram się słuchać swojego ciała i odczytywać sygnały jakie mi wysyła. Prawdą jest że człowiek w 21 wieku jest cały czas nabodzcowany i nie umie odczytać symtomow chorego ciała i duszy.. .

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.